Pazartesi, Haziran 14, 2021

“Doğum hizmetlerine erişim zorlaştı”

İlgili Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Merkez Müdürü Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın kaleme aldığı ve Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu adına Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından hazırlanan “Pandemi Öncesi ve Sırasında Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri İzleme Raporu” açıklandı.

Pandemi öncesi ve sırasında cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini mercek altına alan rapor hazırlanırken aralarında aile hekimi, enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi, halk sağlığı hizmetleri yöneticisi, kadın doğum uzmanı hekim, mültecilere ve şiddet gören kadınlara yönelik hizmet sunan STK çalışanları gibi farklı meslek kollarından kişilerle görüşüldü.

“Pandemi öncesinde aile planlaması hizmetleri talebi karşılayamadı”

Raporda Türkiye’nin pandemi öncesinde gebe izlemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve infertilite tedavisi gibi alanlarda güçlü bir profil çizdiği belirtilirken kontrasepsiyon, aile planlaması ve istemli gebelik sonlandırma gibi alanlarda zayıf kaldığı belirtildi. Rapora göre pandemi öncesinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim konusunda yaşanan bazı sıkıntılar şöyle sıralanabilir:

 • Kadın doğum hizmetlerinde performans sistemi uygulaması hizmetin kalitesini düşürdü.
 • Doğurganlığın yüksek, gelir durumunun düşük olduğu mahallelerdeki aile planlaması hizmetleri yüksek talebi karşılayamadı ve insan kaynağı açısından yetersiz kaldı.
 • Aile Sağlığı Merkezlerine ve diğer sağlık kuruluşlarına merkezden kontraseptif malzeme temini özellikle son bir yılda tümüyle durdu.
 • Doğum ve düşük sonrası kontrasepsiyon danışmanlığı hizmetleri genellikle sunulmuyordu.
 • HIV/AIDS ile mücadelede en etkili yöntem olarak bilinen temas öncesi ilaçla ilgili öneriler stratejik planlarda yer almadı.
 • UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), HPV aşısını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki cinsel sağlık ve üreme sağlığı göstergelerinden biri olarak tanımlamasına rağmen Türkiye’de aşı erişilebilir hale gelmedi.

“Kamu hastanelerinde doğum hizmetlerine erişimde güçlükler yaşandı”

Pandemiyle birlikte ise gebe izlemlerinin devam ettirilmesi, diğer kronik hastalarda olduğu gibi HIV’le yaşayanların ilaca erişiminin kolaylaştırılması gibi olumlu örnekler bulunsa da diğer birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşandı. Rapora göre pandemi döneminde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde yaşanan bazı sorunlar şunlar:

 • Merkezi yönlendirme ve denetim mekanizması anne sağlığı hizmetleriyle sınırlı kaldı.
 • Özellikle büyükşehirlerde mesafelerin uzaklığı, toplu ulaşım kullanmama eğilimi ve özel ulaşımın pahalılığı gibi nedenlerle kamu hastanelerinde doğum hizmetlerine erişimde güçlükler yaşandı.
 • AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi), ÇEKÜS (Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi) ve SHM’lerdeki (Sağlıklı Hayat Merkezi) sağlık çalışanlarının neredeyse tümü pandemiyle mücadelede görevlendirildiği için kontrasepsiyon ve aile planlaması hizmetleri durma noktasına geldi.
 • İnfertilite tedavisinin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamında ödenebilmesi için yaş kriteri gerektiğinden yaş üst sınırına yakın hastaların bu tedaviye erişim sürelerinin pandemi nedeniyle uzaması kimi durumlarda SGK kapsamında tedavi olmalarını engelledi.
 • Cinsel sağlık ve esenlik alanında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına bırakılması nedeniyle hastaların ihtiyaçları sistematik bir şekilde karşılanamadı.
 • Enfeksiyon hastalıkları kliniklerinin iş yoğunluğunun artmasıyla yeni HIV tanısı almış kişilerin tedaviye başlama ve takip süreçlerinde aksamalar yaşandı.
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...