Çarşamba, Haziran 16, 2021

Yaşam kalitesinin göstergelerinden biri: Peyzaj

İlgili Haberler

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla açıklama yaptı.

4. Uluslararası Peyzaj Günü kapsamında, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin, 20.10.2000 tarihinde imzaya açıldığını ve Türkiye’nin anlaşmaya 20.10.2000 tarihinde imza koyduğunu belirten Prof. Dr. Osman Uzun, “Bu sözleşme taraf ülkelerin tüm bölge ve alanlarına uygulanmakta, doğal, kırsal, kentsel ve kentsel gelişme alanlarını kapsamaktadır. Ülkelerin iyi durumdaki peyzajları kadar, bozulmuş ve sıradan olan peyzajlara da sözleşmede dikkat çekilmektedir. ‘Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’ ise 4881 no ve 10.06.2003 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de kabul edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Önemli Roller Üstlendi

2020 yılı itibariyle Ülkemizde 42 lisans bölümünün Peyzaj Mimarlığı alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Uzun, “42 Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden birisi olan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, kuruluşundan itibaren 26 yıllık süreçte; toplumun, özel kuruluşların ve kamu makamlarının peyzajların değeri, rolü ve bunlarda yapılan değişiklikler konusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi; peyzaj politikası, peyzaj korunması, yönetimi ve planlaması konularında eğitim verilmesi; kırsal ve kentsel peyzajlarda kalite hedeflerinin tanımlanması ve sürdürülebilmesinde, politikalar üretilmesinde ve diğer meslek disiplinleri ile birlikte katkı sağlanmasında önemli roller üstlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Düzce Üniversitesi Bölüm Öğretim Üyeleri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen; Konya İli, Seydişehir, Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük İlçesi, Suğla Gölü Mevkii “Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama projesi (2008-2011), Malatya İli Doğal ve Kültürel Peyzaj Ögelerinin Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi projesi (2010-2012) ve Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri)   projesine (2012-2015) katkı sunulduğu Prof. Dr. Uzun tarafından vurgulandı.

“Deneyimli Peyzaj Mimarları Yetiştirmekteyiz”

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Peyzaj Mimarlığı Bölümleri olarak, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve 4881 sayılı yasada belirtildiği üzere, Peyzaj Mimarlığı eğitimin bir parçası olarak; Türkiye peyzajlarının belirlenmesinde, peyzajları dönüştüren güç ve baskıların yönetilmesinde, peyzaj politikalarını yürürlüğe koymak için peyzajı korumaya, yönetmeye ve/veya planlamaya yönelik düzenlemeler için dayanak oluşturulmasında önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca peyzajın, bölgesel ve şehir planlama politikalarına, kültürel, çevresel, tarımsal, sosyal ve ekonomik politikalarına ve aynı zamanda peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek diğer politikalarına katılmasına uygun araçların geliştirilmesinde deneyimli Peyzaj Mimarları yetiştirmekteyiz.” diyerek açıklamalarına devam etti.

Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde YÖK 100/2000 YÖK Doktora bursları kapsamında, Peyzaj Mimarlığı ile Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler programları çerçevesinde Ülkemizin uzman ihtiyacının giderilmesine yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarının yapıldığına değinen Uzun, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda 65 adet lisansüstü çalışmanın tamamlandığını sözlerine ekledi.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 20.yılında, alanla ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarını dillendiren Prof. Dr. Uzun, “Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini olarak ve Ülkemizin farklı coğrafyalarında bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden birisi olarak, halkımızla, kamu kurumları ve karar vericiler ile çalışmalarımızın devam ettiğini ve ilgili kanun kapsamında ülke sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde, diğer tüm meslek disiplinleri ile transdisipliner bir çalışma anlayışıyla hareket edeceğimizi belirtiriz.” dedi.

“Sağlıklı ve Yaşanabilir Çevrelerin Oluşturulmasında Peyzaj Mimarlarına Daha Fazla Görev Düşecek”

Yaşadığımız Covid-19 salgını sürecinin, peyzajın insanın yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Uzun, “Bu süreç, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında Peyzaj Mimarlarına daha fazla görev düşeceğini göstermiştir. Ayrıca 20 Ekim 2020 tarihi 4. Uluslararası Peyzaj günü olarak bu yıl ‘Sektörel Politikalarda Peyzaj Bütünleşmesi’ mesajıyla kutlanmaktadır. Peyzaj Günü’nün temel amacı, peyzajların kültürel mirasın, kimliğin, refahın ve yaşam ortamımızın kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda da ülke peyzajlarımıza gönül veren herkesin ‘Uluslararası Peyzaj Günü’ nü kutlarız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Düzce Üniversitesi

- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 1.’si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi rekor bir katılımla tamamlandı. Kocaeli...