Cumartesi, Eylül 30, 2023

İlgili Haberler

Dış paydaşlar SUBÜ’den memnun

- REKLAM -

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek iyileşmeye açık yönlerini tespit etmek amacıyla hazırlanan Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi’nin sonuçları açıklandı. Dış paydaşların SUBÜ’den genel memnuniyet düzeyi yüzde 87’nin üzerinde ölçüldü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin temas halinde olduğu dış paydaşların ihtiyaçlarını belirlemek, beklentilerini karşılama oranlarını ölçmek, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve iyileşmeye açık alanları tespit etmek için hazırlanan Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi’nin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Anketle ilişkide olunan birimlerle ilgili memnuniyet düzeyi, akademik ve personellerin yaklaşımından duyulan memnuniyet düzeyi, kurumsal araçlardan bilgilere erişim düzeyi, medya araçlarından bilgilere erişim düzeyi ve faaliyetlere ilişkin memnuniyet düzeyi ölçüldü. Anket, üniversitenin süreçlerine dış paydaş katılımının sağlanması ve çeşitli iyileştirmelerin hayata geçirilmesinde yol gösterici bir rol üstleniyor.

287 dış paydaş katıldı

SUBÜ’nün 287 dış paydaşının katıldığı anketten üniversiteden genel memnuniyet oranı yüzde 87’nin üzerinde oldu. Ankette yüzde 43’ü şirket, yüzde 23’ü üniversite, yüzde 12’si diğer kamu kuruluşu, yüzde 4’ü meslek örgütü, yüzde 2’si basın-yayın organı, yüzde 2’si yerel yönetim birimi, yüzde 2’si sivil toplum kuruluşu ve yüzde 12’si diğer kurumlardan katılan dış paydaşlar yer aldı. Akademik ve idari personellerin yaklaşımından duyulan memnuniyet en yüksek iki boyut olarak ön plana çıktı. Dış paydaşların yüzde 40’lık bölümü SUBÜ ile yürüttükleri ortak çalışma, iş birliği ya da protokollerin bulunduğunu belirtti. Bunların büyük kısmı ise iş birliği ve protokollerin yüksek düzeyde etkili ve verimli olduğunu ifade etti. Anketle dış paydaşların ağırlıklı olarak Ar-Ge ile +1 Eğitim Modeli çalışmalarına katılmak istedikleri tespit edildi. Sektörle buluşma, ilk ders etkinlikleri ve kalite güvence çalışmaları dış paydaşların katılmak istedikleri diğer çalışma alanları arasında yer aldı.

- REKLAM -

Son Haberler

VPN’lerin Eğitim ve Araştırma Amaçları İçin Kullanımı

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler), eğitim ve araştırma dünyasında çeşitli önemli roller üstlenir. Özellikle öğrenciler, öğretim elemanları ve araştırmacılar için...