Pazartesi, Aralık 5, 2022

İlgili Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması

- REKLAM -

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanemizdeki bazı sağlık çalışanlarımızın
maaş bordroları üzerinden üniversitemizi ve Rektörlüğümüzü yıpratmaya yönelik iddia ve
asılsız açıklamalara ilişkin cevabımızdır.


Bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizdeki akademik ve idari personelimizin çalışma
saatleri, nöbet tarihleri, özlük hakları ile bulundukları birimlerdeki sorumlulukları bellidir.
Çalışma hayatının gereği olan bütün bu süreç, gerek kurum içi gerekse kurum dışı
mekanizmalarla titizlikle denetlenmekte; mesai arkadaşlarımızın hakları ilgili mevzuatlar
çerçevesinde mutlak şekilde korunmaktadır. Bu noktada ilkelerimiz gereği hastanemizde,
gerçekle alakası olmayan bilgilere ve açıklamalara da asla itibar edilmez. Hal böyleyken;
siyasi rant peşinde koşan ve bulunduğu koltuğu korumak adına iftira atmaktan geri durmayan
bir takım kişiler, vatandaşlarımızın zihnini karıştırmak istemektedir.


Öncelikle şunu söylemek isteriz ki, basında ve sosyal medya platformlarında yer alan
hastanemiz temsilcilerimiz ile ilgili sendika arasında imzalanan tutanak, yoğun bakım ve acil
servislerimizde hizmetli olarak görevlendirilecek personelimizle ilgilidir. Statüsü 4-D olan bu
arkadaşlarımızın yapacaklarının tanımladığı bu belgede, hasta bakımı eğitimi alan ilgili
personelin 3 yıl boyunca yoğun bakım ve acil serviste çalışmayı kabul edeceği açıkça
belirtilmiştir. Yine bu belgede, kanunun uygun gördüğü en üst saate kadar mesai ücretlerinin
verileceği yazılmış; bu şartları kabul etmeyenler için de seçenek sunulmuştur. Bu tutanağın
anlaşılmayacak bir yönü yoktur ancak kurumumuzu sağlık çalışanlarına “tokat atmak” ile
suçlayan bir takım kendini bilmezler, küresel COVID-19 salgını nedeniyle iş yükü ve riskleri
artan birimlerimizdeki bu arkadaşlarımızı oyuna getirmek istemektedir. Bunu yapabilmek için
maaş ödemelerinden medet uman aynı kişiler, temel okuma kabiliyetlerinden yoksun
olduklarını göstermekte ve fazla mesai kısmı boş olan bordroları kamuoyu ile
paylaşmaktadırlar. İster kamu ister özel sektör olsun maaş bordrosunda fazla mesaisi bulunan
bir personele ödeme yapılmaması, hukuken mümkün değildir. Bunu bilerek iddia etmek ise
doğru değildir. Fakat buradaki amaç, olağanüstü dönemden geçen ülkemizin fedakar sağlık
çalışanlarını, iş yapmamaya teşvik etme gayretidir. İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren sağlık
alanına ilişkin bütün açıklamaların özenli bir dil ile yapılması gerekir. Buna karşın yapılması
hedeflenen emeğe saygısızlıktır ve ucuz siyasettir. Emek ve hak savunuculuğu yapan kişilerin
aynı hassasiyeti, üniversite hastanemiz için değil kendi ideolojik pencerelerinden bakan bazı
yerel yönetimlerdeki emekçilerin hakları için göstermesi gerekir.


Üniversite hastanemiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de siyasetle ilgilenmeyecektir. Başta
Rektörlüğümüz olmak üzere 7/24 esasıyla çalışan hastane yönetimimiz, sağlık
çalışanlarımızın haklarını korumaya da devam edecektir. Konu ile ilgili yasal haklarımız saklı
olmakla birlikte, gerekli hukuki süreçler de başlatılmıştır.


Geçmişte olduğu gibi gelecekte de aziz milletimize, devletimize ve insanlığa hizmet etmeye
devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimliği

- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler

SAÜ’den Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda Yeni Bir Adım Daha

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Balta’nın yürütücüsü olduğu “Su...