Salı, Nisan 16, 2024

İlgili Haberler

Editörlüğünü BAİBÜ Akademisyenlerinin Yaptığı “Turizm Penceresinden Bolu” Kitabı Yayımlandı

- REKLAM -

Bolu’nun turizm çeşitliliğini artırmak ve potansiyel turizm talebini efektif turizm talebine dönüştürebilmek amacıyla yeni turizm hareketlerinin tanıtıldığı ve editörlüğünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı “Turizm Penceresinden Bolu” kitabı yayımlandı.

Detay Yayıncılık tarafından okurla buluşturulan kitapta, zengin tarihi ve kültürel geçmişi, büyük bölümü ormanlarla kaplı doğal güzellikleriyle Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken şehirlerinden biri olan Bolu, yeni turizm hareketlerine ev sahipliği yapabilecek en uygun destinasyon olarak tanıtılıyor.

Tabiat varlıklarına dayalı turizm türleri, kültürel mirasa dayalı turizm türleri ve sosyal etkinliklere dayalı turizm türleri olmak üzere 19 ayrı bölümden oluşan kitabın her bölümünde farklı bir turizm türü inceleniyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı ve Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Alper Kurnaz, Doç. Dr. Aliye Akın ve Dr. Öğr. Üyesi İsa Bayhan editörlüğünde 10 yazar tarafından hazırlanan kitapta Bolu, ekoturizmden göl turizmine, kamp ve karavan turizminden bisiklet turizmine kadar yeni turizm hareketleri yönünden incelenip öneriler sunuluyor.

Geniş Bir İçeriğe Sahip Kitap, Bolu’nun Turizm Potansiyelini Destinasyon Yönetimi Açısından Değerlendiriyor

Bolu’nun kaynaklarını ve turizm potansiyelini, destinasyon yönetimi kapsamında değerlendirmek amacıyla hazırlanan kitabın ilk bölümünde, destinasyon yönetimi ve destinasyon pazarlamasıyla ilgili temel uygulamalara yer veriliyor. İkinci bölümde, Bolu’nun kaynakları turizm bileşenleri açısından değerlendirilip, Bolu’da turizm arzı ve potansiyeliyle ilgili bilgiler sunuluyor. Sonraki bölümlerde ise, ayrı ayrı olmak üzere  bisiklet, ekoturizm, festival ve şenlik, fotoğraf, safari, göl, kamp ve karavan, kış turizmi, kongre turizmi, kuş gözlemciliği, mağara, sağlık, sportif olta balıkçılığı, tabiat yürüyüşü, yayla turizmi ve yamaç paraşütü gibi turizm türleri ve özellikleri ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Kitapta ayrıca, dünya ve Türkiye’den örnekler verilerek, turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Bolu’daki mevcut ve potansiyel kaynaklar değerlendiriliyor. Ayrıca turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması için uygulayıcılara yönelik çeşitli öneriler sunuluyor.

Prof. Dr. Saldamlı: “Bölge Turizminin Geliştirilebilmesi İçin Yapılması Gerekenlere Dikkat Çekmek İstedik.”

Kitabın Editörlerinden Prof. Dr. Asım Saldamlı, “Bolu, sahip olduğu doğal alanları, parkları, tarihi ve kültürel birikimi, sosyal dokusu ile insanların lokal deneyimler yaşayabileceği ve keşifler yapabileceği önemli zenginliklere ve potansiyel kaynaklara sahip bir coğrafyada konumlanmıştır. Ancak turizm endüstrisi açısından çok önemli kaynaklara ve potansiyele sahip olmasına rağmen henüz istenen ve olması gereken gelişmişlik düzeyine ulaşmadığı da bir gerçektir. Bu kitap çalışmasıyla, Bolu’ya yönelik turizm pazarlarında potansiyel turizm talebini efektif turizm talebine dönüştürebilmek ve bölge turizminin geliştirilebilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çekmek istedik.” açıklamasında bulundu.

- REKLAM -

Son Haberler