İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

50 sözleşmeli personel alınacak

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih  ve  26566 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli    Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar’da  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’  da  yer alan  ek  2’nci maddenin  (b)  fıkrasına  göre 2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas  alınmak  suretiyle  giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 50 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Hemşire olarak istihdam edilecekler için son başvuru tarihi 26 Kasım 2020

Yorumlar kapatıldı.