Çarşamba, Temmuz 24, 2024

İlgili Haberler

“Önce empati sonra medya ve iletişim teknolojilerinin takibi gerekli”

- REKLAM -

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen Roman Hakları Zirvesi’ne Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan da katıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Roman haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak, Roman topluluklarının haklarına erişiminde karşılaşılan eksikliklerin ortaya konulması ve bu eksikliklerin giderilmesine ilişkin önerilerin sunulması amacıyla 26 Mayıs tarihinde Ankara’da Roman Hakları Zirvesi gerçekleştirildi. Ev sahipliğini THİEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın yaptığı zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Özcan Purçu, Roman sivil toplum kuruluşları temsilcileri konuk oldu. Ayrıca başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, THİEK Başkanlığı olmak üzere diğer kamu ve yerel yönetimlerin temsilcileri ve Romanlar hakkında çalışmalar yapan bilim insanları katıldı.

Zirveye Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan katıldı. Roman Hakları Zirvesinde “Romanlara Yönelik Önyargılar ve Ayrımcılık” konulu bir konuşma yaptı. Doç. Dr. Taylan, Romanlara yönelik sosyal dışlanma, nefret söylemi ve ayrımcılık gibi insan haklarına aykırı söylem ve uygulamalarda başta medya olmak üzere psikolojik ve sosyolojik faktörlerin etkisiyle oluşan kalıp yargıların ve ön yargıların önemine işaret etti. Kalıp yargı ve ön yargıların ortadan kaldırılması, hiç değilse azaltılması için toplumsal temasın, toplumsal kaynaşmanın çok önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

“Önce empati sonra medya ve iletişim teknolojilerinin takibi gerekli”

Doç. Dr. Taylan, “Modern toplumlar, ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi üzerine kurulur.” sözünden hareketle yasal korumanın önemine vurgu yaptı. Kültürel gruplar arasındaki sosyal mesafenin azaltılması ve toplumsal temasın artırılması için gereken politikalara dikkat çekti. Empatiyi, gruplar arası ön yargı ve ayrımcılığı engellemede en güçlü faktör olarak değerlendiren Doç. Dr. Taylan; ilkokul, ortaokul ve liselerde bu yönde eğitim içeriklerinin kurgulanmasını ve müfredata ön yargı ve ayrımcılıkla mücadelenin eklenmesini önerdi. Ayrıca, en önemli faktörlerden biri olan medya ve iletişim teknolojilerinde kullanılan olumsuz kalıp yargılar/sterotiplerin olumsuz imajlar oluşturduğunu belirtti. “Televizyonda, dizilerde, haberlerde ve özellikle sosyal medyada Romanlara yönelik yer alan ayrımcı ve ön yargılı söylemlere ve olumsuz imajlara karşı takipçi olunmalı; gerekli mercilere uyarılar yapılmalıdır. Medyadaki ayrımcı, ön yargılı ve hatta nefret söylemlerini izleyecek RTÜK dışında bağımsız medya izleme kurulu kurulması sağlanıp insan hakları ve sosyal adalet perspektifinden konunun takipçisi olunmalıdır.” dedi.

“Roman açılımı ivedilikle hayata geçirilmeli”

Doç. Dr. Taylan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Roman Açılımı” kapsamında başlayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 2022’den itibaren tüm paydaşların görüşleri alınarak güncellenmesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“SAÜ Sosyal Hizmet Bölümü dezavantajlı kesimler konusunda gayretli ve üretken”

Son olarak Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü hakkında konuşan Doç. Dr. Taylan, “Bölümümüz, Roman çalışmaları ve daha genel olarak dezavantajlı kesimler konusunda gayretli ve üretkendir. Benim dışımda başta bölüm başkanımız Prof. Dr. Yusuf Genç, Dr. Öğr. Üye İsmail Akyüz, Dr. Öğr. Üye. İhsan Kutlu, Araştırma Görevlileri Hülya Yıldız, H. Zahid Kara, Fatmanur Alsancak, Zeynep Atalay ve göreve yeni başlayan Cengizhan Aynacı; kitap, makale, tebliğ, çalıştay, proje, seminer, eğitim vb. gibi faaliyet alanlarıyla alana katkı sağlamaktadır. Toplumsal sorunların anlaşılması, açıklanması ve çözümünün sağlanması konusunda aktif rol üstlenmektedirler.” diye konuştu.

 

Üç oturum halinde yapılan zirvenin sonunda konuşmacılara plaket takdim edilerek program sonlandırıldı.

Son Haberler

SEO ve SEO Hizmeti Nedir?

Dijital pazarlamanın en önemli bileşenlerinden biri olan SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), web sitelerinin arama motorlarında daha yüksek sıralamalara ulaşmasını...