Salı, Nisan 16, 2024

İlgili Haberler

Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler – Nevşehir” Projesi ile Lisans Öğrencilerine Önemli Katkı

- REKLAM -

Bartın Üniversitesi’nin düzenleme kurulu başkanlığında, Düzce Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nin düzenleme kurulunda yer aldığı; yerel organizasyonunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Ürgüp ve Uçhisar Belediye Başkanlıklarının yapacağı, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) destekli “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler – Nevşehir” adlı eğitim programı TÜBİTAK’tan destek aldı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Düzce Üniversitesi’yle birlikte Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi’nden 11 eğitmenin yer alacağı programla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Kamusal ve Özel Alanlarda Herkes İçin Erişilebilir Peyzaj Tasarımları Konusunda Eğitimler Verilecek

Prof. Dr. Osman Uzun, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenleme kurulunda yer aldıkları bu eğitim programının amacını; ülkemizde açık yeşil alan planlaması ve tasarımı ile bu alanların engelliler tarafından kullanımı konusunda yetkin bilim insanlarının bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle, yine ülkemizin farklı üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin kamusal ve özel alanlarda herkes için erişilebilir peyzaj tasarımları konusunda eğitilmesi şeklinde açıkladı.

Engellilik Durumu ve Engellilerle İlgili Konular Geniş Bir Çerçevede Ele Alınacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenen 2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek projenin, engellilik durumu ve engellilerle ilgili konuları geniş bir çerçevede ele alarak farklı perspektifler sunacağını söyleyen Prof. Dr. Uzun,  çalışma kapsamında konunun net olarak anlaşılabilmesi amacı ile engelliliğin tarihçesinden bahsedilerek, günümüze kadar olan sürecin gözden geçirileceği ve konuyla ilgili tanımlamaların ortaya konulacağını sözlerine ekledi.

Tasarım Standartları, Çalışma Kapsamında Çeşitli Örnekler ve Problem Çözümleri Anlatılacak

Programın ağırlıklı kapsamının, açık ve yeşil alanların peyzaj tasarımında erişilebilirliğin sağlanması için kullanılacak yapısal ve bitkisel tasarım standartlarını ve uygulamalarını içerdiğini belirten Uzun, “Bu bağlamda konu ile ilgili kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından belirlenen ve akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan tasarım standartları, çalışma kapsamında çeşitli örnekler ve problem çözümleri ile anlatılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Revizyon Proje Çizimleri Gerçekleştirilecek

Program kapsamında Nevşehir sınırları içinde, destekleyen kurumlardan Ürgüp ve Uçhisar Belediyeleri ile birlikte seçilecek örnek alanlar üzerinde yapılacak analizler sonucu, engelliler bakımından erişilebilir olmadığı tespit edilecek mekanlar için revizyon proje çizimleri gerçekleştirileceğini ifade eden Prof. Dr. Osman Uzun, “Bu anlamda sadece yeni oluşturulacak mekanların erişilebilir olarak tasarlanmalarının yanında, daha önceden oluşturulmuş mekanların da erişilebilir olarak revize edilme olanakları ortaya konulmuş olacaktır.” şeklinde konuştu.

Son Başvuru Tarihi 5 Temmuz 2022

Teorik ve uygulama olarak 6 günde 48 saat sürecek eğitim programına, ülkemizin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin  https://ptedcnevsehir.wordpress.com/  linki üzerinden başvurularını yapabileceklerini dillendiren Prof. Dr. Uzun, son başvuru tarihinin ise 5 Temmuz 2022 olarak belirlendiğini söyledi.

“Düzce Üniversitesi, Hem Düzenleme Kurulunda Yer Alarak Hem de Eğitmen Olarak Projeye Destek Veriyor”

Prof. Dr. Osman Uzun, “Düzce Üniversitesi olarak TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamındaki ‘Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler – Nevşehir’ projesine gerek düzenleme kurulunda yer alarak, gerekse eğitmen olarak destek vermeye Değer Üreten Üniversitenin bir birimi olarak devam ediyor. Daha önce birincisi Antalya’da, ikincisi çevrim içi olarak, üçüncüsü Bartın’da yapılan bu eğitim çalışmasının, Nevşehir’de yapılacak dördüncü eğitimine başta Bölümümüz öğrencileri olmak üzere, tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerimizden öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

- REKLAM -

Son Haberler