Pazartesi, Eylül 25, 2023

İlgili Haberler

Rektör Adayı Prof. Soyhan’ın Projeleri Hazır

- REKLAM -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararı heyecanla beklenen Düzce Üniversitesi Rektör adayı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan adaylık sürecini boş geçirmeyerek görev yapmaya talip olduğu üniversite için büyük hedefler içeren projeler geliştirdi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Soyhan, 30 yıldır birçok başarılara imza attığı akademik ve idari yönetim hayatında edindiklerini ekibiyle birlikte ülkemizin en genç üniversitelerinden Düzce Üniversitesini daha da ileriye taşımak için kalkınma odaklı yerli teknoloji geliştirmeye yönelik ve insanı merkez alan ülkemizin 2023 ve sonrası için tanımlanan hedef ve vizyonuna ulaştırmak amacıyla önemli projeler hazırladı.

Türkiye’deki ilk ve tek Yangın Araştırma Merkezinin kurucu müdürü olarak ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden rektör adayı Profesör Soyhan’ın bölge insanları ile birlikte hareket ederek Düzce Üniversitesinde yapmayı düşündüğü çalışmalar arasında öne çıkan üç projesi şu şekilde:

1-Düzce Üniversitesi’ni yenilikçi ve girişimci kurumsal bir dünya üniversitesi haline getirme projesi:

Dünyada bütün faaliyetler çok hızlı hareket ettiği, değiştiği ve geliştiği için Rektör olarak bunu çok iyi takip edip kurumumu gerekli yöne sevk ve idare edecek bir yapı oluşturacağız. Geçmişle gelecek arasında köprü olarak mazeret değil çözüm üretecek bu yapı, günü kurtarıcı değil, geleceği kuşatıcı düşünce, ufuk, plan, program ve hedef sahibi olmasının yanında gelecek nesillerden de sorumlu olduğumuzun bilincinde dinamik olarak yaşayan bir organizma olacaktır. Üniversite 4.0 Projesi olarak dünyada bilinen bu proje ile Düzce Üniversitesini ilk örneklerden biri yapmayı amaçlıyoruz. Proje, Sanayi 4.0 uygulamaları sonucunda doğan kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitenin dijital dönüşümünü de kapsamaktadır. Öncelikle öğretim elemanlarını ve ders içeriklerini uygun öğretim malzeme ve araçlarını kullanarak geliştirmeye yönelten daha sonra öğretim ortamlarını dönüştürerek iş yerlerinin eğitim ortamı olarak kullanabileceği, iş dünyasının talep ettiği becerilerle donatılmış mezunlar yetiştiren bir üniversite yapısı geliştirilecektir. Üniversitemizi şehir ile bütünleşmiş, gerçek anlamda bir dünya üniversitesi yapmak amacıyla bu projede ele alacağımız kavramlar yenilik, girişimcilik, küresel rekabet, AR-GE çalışması, Teknokent, inovasyon, ihtisaslaşma, teknoloji, sanayi ile işbirliği, bölgeye, ülkeye ve dünyaya faydalı olarak tespit edilmiştir. 

2- Düzce Üniversitesi’nin özgün kimliğini oluşturma projesi:

Bu projede Cumhuriyeti’mizin 100.yılına yakışır bir vizyon ve hedef koymayı planlıyoruz. Kanunların verdiği yetkilere dayanarak beşeri ve mali kaynağı doğru ve bilinçli bir şekilde değerlendiren objektif, adil, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışına sahip bir rektörlük yönetimi hedefliyoruz. Rektör olarak, sadece akademik birimlerden gelecek teklifleri beklemek yerine, dünyada yükseköğretimin gelişimini takip edip, eskimiş olanların yürürlükten kaldırılması, araştırma ve yayın faaliyetlerinin desteklenmesi ve yeni araştırma alanlarının açılması konusunda aktif olacağız. Geleceğe güvenle bakan bir üniversitenin kaynaklarını düzgün ve doğru yerde değerlendireceğiz. Ayrıca yeni bir üniversite olan Düzce Üniversitesinin doğru gelişme stratejileri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir katalizör görevi üstlenmesini sağlayacağız. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çeşitliliğe saygı duyan, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir üniversite olarak çalışmalarımızı öngörülü olma, saygı ve estetik değerleriyle zenginleştirerek, üniversitemizi geleceğe güvenle taşıyacağız.

3-Vizyoner ve değişime açık bir yönetimle Düzce Üniversitesi’nin çalışanları ve öğrencileri motive etmek projesi:

Öncelikle rektörlük makamı başta olmak üzere bütün akademik kadronun, kesinlikle ulaşılabilir ve sağlıklı iletişim kurulabilir sosyal bireyler olmasını sürdürülebilir somut mekanizmalar ile sağlayacağız. Bu mekanizmalar hem kurum içi iletişim, hem de kurum dışı paydaşlarla olan iletişimde etkin olarak kullanılacaktır. Mekanizmaların oluşturulmasında referans alınacak kavramlar gelen dinamik taleplere cevap verebilecek bir hızda gelişim ve değişim, güven, teşvik, disiplin içinde çalışmak, bilgi birikimi ve tecrübeyi sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle paylaşmak olarak öngörülmüştür.

Birlikte Yönetim

Düzce Üniversitesi’ni mevcut akademik ve idari kadrosu ile birlikte yönetmeye talip olduğunu dile getiren rektör adayı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan’ın ilk etapta yapacağı çalışmalar arasında; üniversitenin Düzce halkıyla ilişkilerini bozan ve kronikleşen Tıp Fakültesi kaynaklı problemlerin çözümü, hem çalışanların hem de öğrencilerin memnuniyetinin birebir sağlanması amacıyla yeni bir iş modeli kurulması, halen tamamlanamayan kampüs yerleşkesinin dünya standartlarında bir kampüs haline dönüştürülmesi, Sanayi ile istenen seviyelere getirilemeyen işbirliklerinin iyileştirilmesi gibi önemli konular dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Hakan Serhad SOYHAN kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olduğu 1992 yılından bu yana devam eden akademik kariyeri boyunca 5 yıl bilgi toplumunun zirvesinde bulunan, dünyanın kuzey kutbundaki İsveç’te ve 1 yıl da dünya siyasetinin odaklarından biri olan İngiltere’de kalarak, özellikle Avrupa kültürünü, bu ülkelerdeki çok kültürlülük sayesinde de dünyadaki birçok farklı kültürü tanıma ve deneyimleme şansı oldu. Batı Avrupa ülkelerini, Balkan ülkelerini, Amerika kıtasında ABD ve Kanada’yı, Asya’da Hindistan ve Çin’i, Cezayir hariç tüm Kuzey Afrika ülkelerini ve en önemlisi Umre İbadeti vesilesiyle tüm İslam aleminin toplandığı kutsal toprakları ziyaret etti. Tüm bu ülkelerin üniversitelerini, yönetim sistemleri ve vatandaşlarını bizzat tanıma imkanına kavuştu. Alanında her yıl bir adet uluslararası etkinlik düzenliyor. Halen Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı, ASME ICE Associate üyesi, YETA Derneği başkanı ve ülkemizin ilk ve tek Yangın Araştırma Merkezi müdürü olarak ülkemizi uluslararası platformlarda temsil ediyor. Ülkemizde ise TÜBİTAK’ta ülkemizin özellikle savunma sanayi projelerine katkı sağlamak üzere kurulan USETEG Yürütme Kurulunda üye olarak iki dönem görev aldı.

Eğitim süresince edindiği geniş bakış açısı ve bilgi birikimini Türkiye’ye döndükten sonra sadece üniversitede değil aynı zamanda yerel yönetimlerde de değerlendirmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kurulduğu yıllarda rahmetli belediye başkanı Aziz Duran’ın yönetiminde üç yıl teknik işlerde görevli başkan danışmanı ve bir yıl 6 daire başkanının bağlı olduğu genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Görev yaptığı süreler içinde tamamlanan 28 projede aktif olarak çalışarak 1999 Marmara depremi sonrası herkesin terkettiği bir şehirden nüfusu 1 milyona yaklaşan yatay mimarinin hakim olduğu modern bir şehrin kurulmasına katkı sağladı.

Akademik ve yerel yönetim tecrübesini bölge insanları ile paylaşmak, üniversiteyi geliştirmek ve bir dünya üniversitesi oluşturabilmek amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne aday oldu Akıcı düzeyde İngilizce konuşabilmesinin yanında İsveççe dilinde okuma ve yazma diplomasına sahip olan Profesör Soyhan’ın yurt içi ve yurtdışında Türkçe ve yabancı dilde yayımlanan 3 kitabı, 51 adet makalesi, 40 bildirisi bulunuyor. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Hakan Serhad Soyhan evli ve üç çocuk babasıdır.

- REKLAM -

Son Haberler