Cumartesi, Eylül 30, 2023

İlgili Haberler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’la İSEFAM Çalıştayı Gerçekleştirildi

- REKLAM -

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) bünyesinde organize edilen çalıştaylar serisinin 16’ncısı, “Tarihsel ve Güncel Perspektiften Vakıfların İktisadi Boyutları” başlığıyla Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayın açılış oturumunda, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İSEFAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Çilingir ve İslamî Finans Danışmanlık (İSFA) Danışma Komitesi Başkanı Mustafa Dereci selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmasında İslam ekonomisi ve finansı eğitimi alanında Türkiye’nin gecikmişliğini genç ve dinamik bir ekibe sahip olan İSEFAM’ın gerçekleştirdiği bu çalıştayla ve diğer üniversitelerdeki araştırma merkezleri bünyesindeki faaliyetler ile aşılabileceğini vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan, İSEFAM’ın eski müdürleri Prof. Dr. Ömer Karaoğlu, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Prof. Dr. Mustafa Çalışır’a teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmasında vakıfların İslam medeniyetine katkısını değerlendiren Prof. Dr. Erol Özvar, tarihi perspektiften bakıldığında, vakıfların bulundukları toplumlarda veba, deprem, yangın gibi afetlerle karşılaşıldığında görece toplumsal dayanışmanın daha fazla olduğunu belirtti.

Vakıfların, toplum sorunlarına güncel yaklaşımlarla çözüm üretilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, “Özellikle Osmanlı’nın klasik döneminde başlayan vakıf hukukunun 20. asırda geldiği noktayı ve bu döneme kadar hem teori hem pratik alandaki gelişmeleri hukuk tarihçilerinin ve diğer sosyal bilim alanlarındaki uzmanların incelemesi gerekiyor.” dedi. Yaşanılan değişimlerle birlikte sahip olunan sabitelerin bir arada ele alınarak vakıf örneklerine yaklaşılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Özvar, tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Dört oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda vakıfların gelir ve gider dengeleri incelenerek sahip olunan verilerin detayları vurgulandı. İkinci oturumda vakıfların istihdama olan etkileri konuşuldu. Üçüncü ve dördüncü oturumda çağdaş vakıfların iktisadi analizi ve vakıf temelli yeni model önerilerinden bahsedildi. Vakıf alanının uzmanlarını bir araya getiren çalıştay genel müzakere ile sonlandırıldı.

- REKLAM -

Son Haberler

VPN’lerin Eğitim ve Araştırma Amaçları İçin Kullanımı

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler), eğitim ve araştırma dünyasında çeşitli önemli roller üstlenir. Özellikle öğrenciler, öğretim elemanları ve araştırmacılar için...